Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sosyal Hizmet

Vizyonumuz: Sosyal hizmet eğitiminin dünya çapında geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük eden, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştiren,ülke koşullarını dikkate alarak, evrensel ölçülerde eğitim-öğretim, araştırma ve yayın yapan etkin ,çağdaş, kendini sürekli geliştiren  bir bilim kurumu olmaktır.
Misyonumuz: Topluma uygun çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak, değişen toplumsal koşullara uygun, toplumsal refah alanlarına yönelik bilgi ve hizmet modelleri üreterek ve gelişmiş tüm teknolojiden yararlanarak bunların yaşama geçirilmesini sağlamaktır.